Svalbard Küresel Tohum Deposu (Kıyamet Kutusu) Nedir? - evham.net | evhamlı blog
Manşet Yaşam

Svalbard Küresel Tohum Deposu (Kıyamet Kutusu) Nedir?

Svalbard Küresel Tohum Deposu, Norveç’te bir depoda dünyadaki bütün bitki tohumlarını muhafaza etmeyi amaçlayan projedir. Depo, Norveç’in Longyearbyen şehrinde yer alır. 2008 yılında açılmıştır.

Kıyamet Ambarı (Doomsday Vault) adıyla da bilinen; “Küresel Tohum Deposu” projesidir. Depoda dünyadaki bütün bitki tohumları yer almaktadır.

Proje

Büyük oranda gerçekleştirilmiş olan ve Küresel Ürün Çeşitliliği Örgütü (GDTC) ile ayrıca Norveç hükümeti tarafından desteklenen proje, olası bir küresel afet halinde yeryüzündeki bitki türlerinin korunarak yeniden ekilebilmelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Dünyadaki pek çok zengin kişinin bir dağın altında kurulan bu depoya finansman sağladıkları basındaki haberlerde yer aldı. Faaliyete 2008 yılında geçen[1] “Küresel Tohum Deposu” projesi 1983 yılından itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan depo yaklaşık 9 milyon dolara mal olmuştur ve Norveç’in kuzeyinde yer alan Spitsbergen adasında bulunan bir dağın altında 130 metre aşağıya inşa edilmiştir.[2] Depoda yaklaşık 4 milyon adet tohum korunmaktadır.[3] Depodaki havanın sıcaklığı tohumların en uzun süre korunabileceği sıcaklık olarak tespit edilen eksi 18 dereceye sabitlenmiştir.[4]

Proje ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada’nın devlet fonlarından yıllık yaklaşık 125 -150 bin dolar mali destek aktarılmaktadır.

İtirazlar

Projeye karşı sansasyonel ve hatta komplo teorisi denilebilecek itirazlar da bulunmaktadır. Örneğin Amerikalı gazeteci F. William Engdahl 2007 yılında yayınlanan “Ölüm Tohumları” (Seeds of Destruction) adlı kitabında Spitsbergen Adası’nın buzullarının altında “dünyayı ekonomik ve genetik olarak ele geçirme planları” nın oluşturulduğunu öne sürmektedir.

Ayrıca Rockefeller Fonu’nun da bu tohum deposunun düzenli bağışçıları arasında yer alması bazı teorilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin depodan bütün insanların faydalanamayacağı konusunda teoriler ortaya atılmıştır. Olası felaketlerden sonra hangi insanlara tohum verileceği de tartışmalı konulardan biridir.

Kaynakça

  • Charles, Daniel (23 June 2006). “A ‘Forever’ Seed Bank Takes Root in the Arctic”. Science 312 (5781): pp. 1730–1731
  • Svalbard Global Seed Vault: Awarded the Norwegian Lighting Prize for 2009. 4 November 2009. [3]
  • “Doomsday Seed Vault Adds Tree Seeds for First Time”. AllGov. [4]

1984 yılında, Nordic Gene Bank (şimdi NordGen) Longyearbyen dışında terk edilmiş bir kömür madeninde bir yedek tohum depolama tesisi kurmuş ve dünya çapında bir yedekleme deposu kurma fikri yavaş yavaş gelişmiştir. Aslında, bugün, Svalbard Global Tohum Kasasının aslında terk edilmiş bir kömür madeninde olduğu bir yanlış anlama var, ancak elbette, bir permafrost dağının sağlam kayasına oyulmuş.

Norveç Hükümeti’nin taahhüdü

2001 yılında, Gıda ve Tarım için Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşması’na (ITPGRFA) yol açan müzakereler sonuçlanmış ve Antlaşma ulusal hükümetler tarafından imzalara açılmıştır. Antlaşma, bitki genetik kaynakları için, bu kaynaklara erişim ve bu kaynaklardan yararlanma konusunda küresel kurallar içeren çok taraflı bir sistem oluşturulmasını gerektirmektedir.

Bunu göz önünde bulundurarak, Norveç Hükümetine Bioversity International (sonra IPGRI) yaklaştı ve Svalbard’da küresel bir tesis kurmayı düşünmeye teşvik edildi. 2004 fizibilite çalışmasının sonuçlarına ve FAO’nun Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonu tarafından girişimin onaylanmasına ve karşılanmasına dayanarak, Norveç Hükümeti Ekim 2004’te Svalbard Global Tohum Kasası’nı finanse etmeyi ve kurmayı taahhüt etti.

Şubat 2008’de açıldı

Tohum Kasası 26 Şubat 2008 tarihinde Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Başkanı José Manuel Barroso, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdürü Jacques’in huzurunda açıldı. Diouf ve Nobel Barış Ödülü sahibi Wangari Maathai.

Permafrost, mevcut altyapı ve kömür şirketi Store Norske Spitsbergen Kullkompani ile işbirliği 1980’lerin ortalarında Longyearbyen’deki Kömür Madeni # 3 içindeki çelik bir kapta İskandinav tohumu koleksiyonunun güvenlik kopyalarını koruyacak bir gen bankasının kurulmasına yol açtı.

Bakir kayalarda yeni salonlar

Norveç’in küresel bir gen bankası kurulmasına bakıldığında, 2004 yılında yapılan bir fizibilite çalışması, yaklaşık -3,5 ° C’lik bir sıcaklığı koruyan permafrostun, küresel genetik mirasının yüksek güvenlikli depolanması için optimal olmadığını ortaya koydu. kaynaklar. Ayrıca İskandinav tohum koleksiyonunun periyodik olarak yüksek seviyede hidrokarbon gazına bakan bir kömür madeninde depolanmasının yeterince güvenli olmadığını belirledi.

Sonuç olarak, çözüm, kömür içermeyen bakir kayalarda ve sıcaklıkları gen bankalarındaki standart koşullar olan donma seviyelerine düşürmek için ek soğutma ile yeni bir yapı olmalıdır.

Küresel Antlaşma, Tohum Kasası konseptini onayladı

Gıda ve Tarım için Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşması (ITPGRFA) 2004 yılında yürürlüğe girdiğinde, bir uluslararası güvenlik tesisine sahip olmak için yasal çerçeve zaten yürürlükteydi. Svalbard’a gönderilen tohum örnekleri hala ülkenin malı veya tohumları gönderen gen bankaları olacaktır. Antlaşma, Tohum Kasası’na tohum yatırmak için önemli koşullardan birinin rehberliği haline geldi, yani herhangi bir mevduat sahibinin, kendi stoklarından – araştırma, bitki yetiştirme ve eğitim amaçlı yatırılan tohum kaynaklarından örnekler sunmayı kabul etmesi.

Svalbard lokasyonu destek alıyor

Fizibilite çalışması, dünyanın en değerli doğal kaynakları için nihai bir “arızaya karşı güvenli” korumanın mümkün olacağı, bunun verimli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli ve ayrıca politik ve yasal olarak kabul edilebilir olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca Svalbard’ı küresel bir tohum kasası için en uygun yer olarak kabul etti.

2005 yılında, Norveç’in kamu binalarını planlama, inşa etme ve yönetme şirketi olan kamu sektörü şirketi Statsbygg, bir planlama sürecine başlamak üzere görevlendirildi. Finli mimar Peter Söderman mühendislik çizimini yaptı. Girişimin güçlü İskandinav desteği vardı. Haziran 2006’da, beş İskandinav ülkesinin başbakanları Svalbard’daki küçük bir törenle Tohum Kasası girişiminin kurulduğunu ve Haziran 2007’de bir İskandinav Bakanlar Kurulu kararının kabul edildiğini açıkladı.

Kurumlar Tohum Kasası girişimini memnuniyetle karşılıyor

Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu (CGIAR) merkezleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası ve ulusal gen bankası girişimi memnuniyetle karşıladı. Hazırlık aşamasında, 26 Şubat 2008 tarihinde gerçekleşen açılış töreni için Longyearbyen’de hazır ve yerinde olmalarını sağlamak için tohumların çoğaltılması ve sevkiyatı sürecine başladılar.

Açılış töreni çalışmaları kapsamında 320.000’den fazla tohum girişi Tohum Kasası’na yatırıldı.

Norveç Gıda Tarım Bakanlığı Tohum Kasası’ndan sorumludur. Ancak hazırlıklara Dışişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı da katıldı. Beş Norveç bakanlığı, Nordic Genetik Kaynak Merkezi (NordGen, eski Nordic Gene Bank) ve Crop Trust (eski adıyla Global Crop Diversity Trust) da dahil olmak üzere bir dizi teknik uzmandan yardım da içeren planlama komitesinin üyeleriydi.

Uzun vadeli ortaklık

2007’de Norveç, Tohum Kasası’nın finansmanını, yönetimini ve operasyonlarını sağlamak için NordGen ve Crop Trust ile uzun vadeli bir ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma, Tohum Kasası’nın sorumluluğunun, yönetim maliyetlerinin önemli bir kısmını da finanse eden Bakanlığa ait olduğunu belirtirken, Mahsul Güven, sabit bir yıllık işletme maliyeti tahsis eder ve NordGen, Tohum Kasası’nın yönetim ve tohum operasyonunu denetler. Norveç hükümetinin inşaat ve emlak yönetimi konusunda kilit danışmanı olan Statsbygg, günlük gözetim ve izleme ile tesisin bakımından sorumludur.

Giriş portalı, kısmen Norveçli sanatçı Dyveke Sanne tarafından girişi süsleyen ışıklı bir fiber optik sanat enstalasyonu olan “Perpetual Repercussion” nedeniyle küresel bir ikon olarak statüye kavuşan basit bir beton yapıdır. Birçok Svalbard ziyaretçisi, Selfie’leri almak ve “orada” yı işaretlemek için Apps Kasası’nın girişine gider.

Bakir katı kayaya oyulmuş olan Tohum Kasası 26 Şubat 2008 tarihinde açılmıştır. Tohum depolama alanının kendisi dağın 100 metreden daha fazla ve 40 ila 60 metre kalınlığında kaya katmanlarının altında bulunmaktadır.

Eksi 18 ° C’ye soğutuldu

Dağ kütlesi, eksi 3 ila 4 ° C arasında sabit bir sıcaklığa sahip permafrosta sahiptir. Tohum saklama alanı, tohum depolama sıcaklığını eksi 18 ° C’ye getirmek ve sabit kalmasını sağlamak için ek bir soğutma sistemine sahiptir. Tohum Kasası için elektrik Longyearbyen’deki kamu santrali tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, Tohum Kasası bir elektrik kesintisi durumunda elektrik sağlayan jeneratörlerle donatılmıştır.

Tohum deposu tesisi, her biri yaklaşık 9.5 x 27 metre ölçülerinde bir tabana sahip üç salondan oluşmaktadır. Her salon yaklaşık 1.5 milyon tohum örneğini barındırabilir, böylece Tohum Kasasına 4.5 milyon tohum girişini depolamak için toplam kapasite sağlar. Tohum Kasası’ndaki holdingler bugüne kadar 900.000 tohum örneğine yakındır. Üç salondan sadece biri kullanımda, eksi 18 ° C’ye soğutulmuş ve tohum kutuları için raflarla donatılmıştır. Bu salon kapasiteye ulaştığında, ikinci depolama salonu hazırlanacak ve tohumun korunması için gereken seviyeye kadar soğutulacaktır.

Tohum tutan eller

Svalbard’da korunan tohumlar, gıda ve tarım için değerlidir ve Uluslararası yasalara uygun olarak araştırma, bitki ıslahı ve eğitim için önemlidir; Gıda ve Tarım için Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Antlaşması dahil.

Tohum Kasası’nı ikinci güvenlik yedeği yapmak için korunmuş girişler (benzersiz genotiplere sahip tohum örnekleri) çoğaltılmıştır ve uygun bir gen bankasında korunmaktadır. Tohum Kasası tohumları “kara kutu şartları” altında korur.

Tohum Kasası holdingleri

Tohum Kasasında sabitlenen tohumlar arasında mahsul çeşitleri, çiftçilerin arazi ırkları, ıslah malzemeleri ve yeni mahsul çeşitleriyle ilişkili ve bunlara gen vericisi olabilecek yabani bitkiler bulunmaktadır. Tohum Kasası holdingleri bugüne kadar 5.000’den fazla bitki türü içermektedir.

Tohum Kasasında saklanan en çok giriş, pirinç, buğday ve arpa bitkilerinin çeşitleridir; 150.000’den fazla Buğday ve pirinç örneği ve 80.000’e yakın Arpa örneği. İyi temsil edilen diğer ürünler sorgum (> 50.000 katılım), Phaseolus fasulye türleri (> 40.000), mısır (> 35.000), börülce (> 30.000), soya fasulyesi (> 25.000) ve kikuyu otu ve nohut, her ikisi de 20.000’den fazla tohum örnekleri. Patates, yer fıstığı,  Cajanus fasulyesi, yulaf ve çavdar, yonca, tahıl hidriti Tritikosecale ve Brassica’s gibi mahsuller 10.000 ile 20.000 arasında tohum örneği ile temsil edilmektedir.

Gen bankaları tipik olarak birçok ülkeden genetik materyali koruduğu için, bu tohumlar dünyanın birçok ülkesinden gelmektedir.

Büyük mevduat sahipleri

Yatırılan katılımların yaklaşık üçte ikisi Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu’nun (CGIAR) uluslararası araştırma merkezlerinden  , Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi  (CIMMYT) , Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü ( IRRI) , Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi Kuru Alanlar ( ICARDA ), Uluslararası Yarı Kurak Tropik Araştırma Enstitüsü ( ICRISAT)  ve Uluslararası Tropikal Tarım Merkezi ( CIAT)en büyük mevduat sahibi olmak. ABD, Almanya, Kanada ve Hollanda’daki gen bankaları en büyük ulusal mevduat sahipleridir ve İskandinav ülkelerinin gen bankası NordGen ana bölgesel mevduat sahibidir.

Mevduat sahipleri hakkında detaylı bilgi NordGens Tohum Portalı web sayfasında bulunabilir .

Yorum ekle

Yorum göndermek için buraya tıklayın

Arşive Göz At

Arşive Göz At