Evham.Net
Our website is at your service to find and share the best content for you. You can contact us for all kinds of comments and opinions. Don’t forget to comment on the content you like.
May 18, 2020
0 Views
0 0

Genç Nüfusa Sahip 20 Ülke

Written by
Türkiye’nin sahip olduğu 13 milyon genç nüfusu, Belçika’dan Yunanistan’a, İsveç’ten Macaristan’a AB üyesi olan 20 ülkenin toplam nüfusunu geçti.

13 milyona yaklaşan genç nüfusu ile Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 20 ülkenin nüfusunu geçti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden faydalanarak, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu, Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 15,6’sına karşılık geliyor.

7 milyon 832 bin 236 gence sahip Birleşik Krallık, bu yılın şubat ayında AB’den ayrılarak, birliğin bu gruptaki toplam nüfusunun 47 milyon 350 bin 474’e gerilemesine neden oldu.  Avrupa’nın en fazla genç nüfus oranına sahip 5. ülkesi olan Birleşik Krallık’ın, birlikten ayrıldıktan sonra AB’nin yüzde 10,7 olan genç nüfus oranı yüzde 10,6’ya düştü.

Türkiye, hem genç nüfus hem de toplam nüfus oranı açısından Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. Türkiye’yi, genç nüfus oranıyla yüzde 12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,63 ile Danimarka, yüzde 12,55 ile İrlanda ve yüzde 12,34 ile Hollanda takip ediyor. Bu oran Fransa’da yüzde 11,75, Almanya’da yüzde 10,37 ve İtalya’da yüzde 9,75 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasındaki en düşük genç nüfus oranı ise yüzde 8,90 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,07 ile Çekya, yüzde 9,17 ile Letonya izledi.

Almanya’nın AB’de 15-24 yaş grubunda en çok nüfusa sahip ülke olduğu kaydedildi. Bu yaş grubunda 8 milyon 610 bin 749 nüfusa sahip olan Almanya’yı, 7 milyon 872 bin 388 ile Fransa, 5 milyon 887 bin 386 ile İtalya takip etti.

Bu yılın şubat ayında AB’den ayrılan Birleşik Krallık‘ın bu yaş grubundaki nüfusu 7 milyon 832 bin 236 olarak kayıtlara geçti.

AB’ye üye 27 ülke ve Türkiye’nin toplam nüfusu, genç nüfusu ve genç nüfus oranları şöyle:Tablo Habertürk‘ten alınmıştır.

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
Yaşam
https://kitaponerisii.blogspot.com/

Kitap kurdu. Teknoloji meraklısı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 512 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here