Evham.Net
Our website is at your service to find and share the best content for you. You can contact us for all kinds of comments and opinions. Don’t forget to comment on the content you like.
May 11, 2020
1 Views
0 0

Tarihe Damga Vuran Büyük İsimler Bugün Yaşasaydı?

Written by

Adli yüz çalışmaları sayesinde Hz. İsa’nın yüzünden Sezar’ın şekilsiz kafasına kadar tarihteki önemli insanların bir kısmı hakkında ipuçları alabiliyoruz. Eğlenceli bir çalışma yapmak isteyen grafik tasarımcısı Becca Saladin ise ikonik figürlerin bugünkü moda görünüm ve kıyafetler içerisinde nasıl olacağını ortaya çıkardı. Üretilen her bir resmin, orijinal eserinin ne kadar karmaşık olduğuna göre, bazen saatler süren çalışmanın eseri olduğu belirtiliyor.

İşte Saladin’in bugünkü görünümümüze uygun olark hayal ettiği tarihi figürler:

Tutankhamun

Nefertiti

Elli’s Venus

Genghis Kahn –

Abraham Lincoln

Mona Lisa

Jül Sezar

Article Categories:
İnceleme · Kültür Sanat
https://kitaponerisii.blogspot.com/

Kitap kurdu. Teknoloji meraklısı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 512 MB. You can upload: image, audio, video, document, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here